הַמְּיַסְּדִים, HA`MEYASDIM,

מיסדי ארבע המושבות שהתאחדו למושבה הוד השרון. מייסדי רמת הדר, שהוקמה בשנת 1938, מגדיאל 1924, רמתים 1925 והדר 1927.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020