הַמוֹסְדוֹת, HA`MOSDOT,

לציון המוסדות הממשלתיים שפעלו לטובת היישוב המתגבש

נמצא בשכון גיורא
מקור השם: סימלי

(ש.ק.)