הַמוֹסְדוֹת, HA`MOSDOT,

לציון המוסדות הממשלתיים שפעלו לטובת היישוב המתגבש בארץ ישראל.

נמצא בשכון גיורא

מקור השם: סימלי