הַמָּגֵן, HA`MAGEN,

מגיני המושבה מגדיאל אשר עמדו להגן באזור זה מפני הכובש הערבי 

נמצא במגדיאל 


מקור השם: סמלי

אתרים ברחוב - בית ספר יסודי המגן

(ש.ק.)