הַמָּגֵן, HA`MAGEN,

מגיני המושבה מגדיאל אשר עמדו והגנו על האזור זה מפני הכובש הערבי 

נמצא במגדיאל 


מקור השם: סמלי

אתרים ברחוב - בית ספר יסודי המגן

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020