הַלֵּוִייִם,  HA'LEVI'IM

שבט לוי, אחד משניים עשר השבטים.
 השבט ששרת בקודש והיה הממונה על שמירת בית המקדש והר הבית.

נמצא בהדר
מקור השם: אישים ודמויות