הַלֵּוִייִם,  HA`LEVI`IM,

שבט לוי, השבט ששרת בקודש והיה הממונה על שמירת בית המקדש והר הבית.

נמצא בהדר
מקור השם: אישים ודמויות

(ש.ק.)