הַלּוּלָב, HA`LULAV,

כפות תמרים, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה, הנקטף מעץ הדקל.

סמטה בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020