הַלֶּחִ"י,  HA`LECHI,

לוחמי חרות ישראל, אחד מארגוני המחתרות העבריות אשר פעלה בארץ ישראל, נגד הבריטים,
1940 - 1948, לפני קום המדינה.

נמצא בנוה הדר
מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון