הַיָרָק, HA`YARAK,

ירקות, החלקים האכילים שבצמח הגדל באדמה,  לציון מגדלי הירקות שהיו במקום.

סמטה הנמצאת בהדר. 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות