הַכֹּהֲנִים,  HA`COHANIM,

 אהרון הכהן ובניו, אשר שרתו בבית המקדש וברכו את העם.

נמצא ברמתים

מקור השם: אישים ודמויות