הַיוּבָלִים,  HA`YUVALIM

פלגי מים, נחלים, זרועות של נהרות. על שם היובלים הנשפכים  לנחל הדס ונחל קנה הזורמים בהוד השרון ונשפכים לירקון.

נמצא בנוה נאמן, במזרח

מקור השם: סימלי