הַיוּבָלִים,  HA`YUVALIM,

פלגי מים, נחלים, זרועות של נהרות. על שם היובלים הנשפכים  לנחל הדס ונחל קנה הזורמים בהוד השרון.

נמצא בנוה נאמן, במזרח

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)