הַיָּדִיד,  HA`YADID,

כינויו של אורד צ`רלס וינגייט, 1903 - 1944, שהקים את "פלוגות הלילה" המיוחדות לפני קום המדינה, שעזרו בהגנת הארץ בתקופה 1936 -1938

נמצא בנוה נאמן

מקור השם: אישים ודמויות 

(ש.ק.)