הַיָּדִידHA`YADID,

כינויו של אורד צ`רלס וינגייט, 1903 - 1944, שהקים את "פלוגות הלילה" המיוחדות לפני קום המדינה. 
שעזרו בהגנת הארץ בתקופה 1936 -1938.
על שמו מכון וינגייט לספורט בנתניה.

נמצא בנוה נאמן

מקור השם: אישים ודמויות