הָחַקְלָאִי,  HA`HAKLAI,

עובד אדמה, איכר, החורש, זורע וקוצר את האדמה.

נמצא במגדיאל
מקור השם: סימלי

(ש.ק.)