הַחִיטָה, HA`CHITA,

סוג של דגן, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. מזרעו מפיקים קמח, בורגול וסולת .

סמטה בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות