הַזַיִּת, HA`ZAIT,

פרי עץ, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, מפריו מפיקים שמן.

 הזית הוא שם הרחוב הנפוץ ביותר בארץ בשנת 2014
 

סמטה הנמצאת בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)