הַוֶרֶד,  HA`VERED,

פרח נוי ריחני, קוצני, ממשפחת הוורדיים, עלי הכותרת שלו משמשים להכנת בשמים ותיבול מאכלים.

 נמצא במגדיאל
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020