הַהִסְתַּדְּרוּת,  HA`HISTADRUT,

ארגון שנוסד בשנת 1920, במטרה לאגד יחד את כל העובדים בארץ ישראל.

נמצא ברמתים

מקור השם: ההתיישבות בארץ