הַדְּרוֹר, HA`DROR,

1. נקרא גם אנקור, ציפור השיר הנפוצה בישראל, בצבע חום אפור. 

2. דרור הוא גם חופש.

סמטה הנמצאת ברמתיים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות