הַדְּבַשׁ, HA`DVASH,

תוצר עמלה של הדבורה בכוורת. ארץ ישראל היא "ארץ זבת חלב ודבש".

 נמצא בגני צבי

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות 
 
(ש.ק.)