הַדְּבַשׁ, HA`DVASH,

תוצר עמלה של הדבורה בכוורת.

כינויה של ארץ ישראל הוא "ארץ זבת חלב ודבש".

 נמצא בגני צבי

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות