הַבַּנַּאי,  HA`BANAI,

בעל מקצוע העוסק בבניית בתים.

נמצא בגיל עמל באזור התעשייה

מקור השם: סימלי 
(ש.ק.)