הַגֶּשֶׁר,  HA`GESHER, 

לציון הגשר שמעל נחל הדר שנמצא ברחוב זה .

נמצא בהדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון 
 
אתרים ברחוב - 
הגשר על נחל הדר