הַגֶּשֶׁר,  HA`GESHER, 

זהו רחוב , שבו עובר הגשר על נחל הדר, לציון הגשר שמעל נחל הדר.

נמצא בהדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון 
 
אתרים ברחוב -  הגשר על נחל הדר
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020