הַגֶּפֶן,  HA`GEFEN, 

אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, מפרותיו: הענבים, מפיקים  יין.

נמצא בשיכון גיורא

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות