הַגַּנִּים,  HA`GANIM, 

לציון כל הגנים שהוקמו ביישוב.

נמצא בגני צבי

מקור השם: סימלי 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020