הַגַּנִּים,  HA`GANIM, 

לציון הגנים שהוקמו ביישוב.

נמצא בגני צבי

מקור השם: סימלי 
(ש.ק.)