הַגַּן,  HA`GAN, 

מציין את הגן הציבורי (גן השקמים)  הנמצא בסמוך.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי