הַגַּן,  HA`GAN, 

ע"ש גן ציבורי (גן השקמים)  הנמצא בסמוך.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020