הַגַּיְא,  HA`GAI,

עמק, שטח צר וארוך העובר בין הרים.

נמצא ברמתים

מקור השם: אזורים גיאוגרפיים