הַבְּרוֹש,  HA`BROSH, 

עץ מחטני, זקוף, ירוק עד, בעל איצטרובלים עגולים וקטנים ,

את הברוש נטעו סביב הפרדסים על מנת ליצור חומת מגן מפני הרוח,

נמצא ברמתים, בין הרחובות הבנים, בן גוריון וגורדון.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות