הַבָּנִים, HA`BANIM,

לזכרם של בני הוד השרון שנפלו במערכות ישראל.

נמצא ברמתים

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

אתרים ברחוב - 
הבאר הראשונה של רמתיים (4/6),
בית הנערה,
בית שיפר,
ביה"ס הדמוקרטי