הַבָּנִים, HA`BANIM,

לזכרם של בני הוד השרון שנפלו במערכות ישראל.

נמצא ברמתים

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

אתרים ברחוב - הבאר הראשונה של רמתיים (4/6), בית הנערה, בית שיפר, ביה"ס הדמוקרטי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020