הָאֶתְרוֹג, HA'ETROG,

פרי עץ הדר, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה.

סמטה בגני צבי באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות