הָאֶתְרוֹג, HA`ETROG,

פרי עץ הדר, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה.

סמטה בגני צבי באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020