הָאֶתְרוֹג, HA`ETROG,

פרי עץ הדר, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה

סמטה בגני צבי באזור של 4 ו-7 המינים.

 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)