הַאֵשֶל, HA`ESHEL,

אשל הוא עץ ממשפחת האשליים, בעל מינים רבים, חלקם עצים וחלקם שיחים, חלקם נשירים וחלקם ירוק עד. גדל באקלים מדברי.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - ברכת המים הראשונה של רמת הדר

(ש.ק.)