הַאֵשֶל, HA'ESHEL,

אשל הוא עץ ממשפחת האשליים, בעל מינים רבים,.
חלקם עצים וחלקם שיחים, חלקם נשירים וחלקם ירוק עד.
גדל באקלים מדברי.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - 
ברכת המים הראשונה של רמת הדר