הָאֵצֶ"ל,  HA`ETZEL,

אצ"ל הוא ארגון צבאי לאומי , אחד מארגוני המחתרת, שיצא מן ההגנה ופעל  נגד הבריטים בתקופת שלטונם בארץ לפני קום המדינה.

נמצא בנוה הדר

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ

(ש.ק.)