הַאִירוּס,  HA`IRUS, 

פרח בר ונוי ממשפחת האירוסיים, נקרא גם איריס.

 
נמצא בשכון עממי, באזור של שמות פרחים 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)