הָאֲגוּדֶה,  HA`AGUDA, 

הנצחת שם "האגודה" חברת המים שהקימו  תושבי רמת הדר הראשונים.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: סימלי 
 
אתרים ברחוב - בית כנסת