דָּוִד הָמֶלֶךְ,  DAVID  HA`MELECH,

דוד בן ישי,
מלך, שמלך על ממלכת ישראל המאוחדת, נינם של בועז ורות. אביו של שלמה המלך.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך