גִּשְׁמַי בְּרָכָה,  GISHMEI  BERACHA, 

גשמים היורדים בעונתם ומרווים היטב את האדמה.   

נמצא במגדיאל
מקור השם: סימלי

(ש.ק.)