גִּשְׁמַי בְּרָכָה,  GISHMEI  BERACHA, 

גשמים היורדים בעונתם ומרווים היטב את האדמה.   

נמצא במגדיאל
מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020