גַּלְגַּל הּמַּזָּלוֹת,  GALGAL  HA`MAZALOT,

דימוי ציורי של כוכבי השמיים למעין גלגל הנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות, "גלגל הזודיאק". משמש את האסטרולוגים בקריאת העתיד.

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020