דוֹר הַהֶמְשֵך,  DOR  HA`HEMSHECH, 

לציון  דור ההמשך של מייסדי העיר.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי