גִּבְעַת הַתַּצְפִּית,  GIVAT  HA`TATZPIT,

זו היתה גבעה שממנה היה אפשר לצפות על הכפר ביר עדס, לפני קום המדינה.

נמצא במגדיאל
מקור השם: סמלי

(ש.ק.)