בַּת חֵן,  BAT HEN,

פרח רב שנתי בשם חיננית, הקרוי גם בת חן.

נמצא ברמתים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020