בַּשֶּׁבִיס זִינְגֵר, BASHEVIS  ZINGER,

יצחק בשביס זינגר, סופר יהודי, שכתב באידיש, חתן פרס נובל לספרות ב- 1978.

נמצא בשכון שרת.
מקור השם: אישים ודמויות

(ש.ק.)