בְּאַרִי,  BE`ERI,

שמו העברי של ברל כצנלסון, 1887 - 1944, מנהיג הפועלים.

נמצא ברמתים
מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב - מבנה מועדון, שהיה של ההסתדרות

(ש.ק.)