בְּאַרִי,  BEERI,

שמו העברי של ברל-בארי כצנלסון, 1887 - 1944, מנהיג הפועלים.
מחבר תפילת יזכור לזכר חללי צה"ל.

נמצא ברמתים

מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב - מבנה מועדון, שהיה של ההסתדרות