אֵם הַקְּבוּצּוֹת,  EM  HA`KVUTZOT, 

אב הטיפוס לדגם הנקרא היום קיבוץ. 
דגניה נודעת כ"אם הקבוצות והקיבוצים" כי היא היתה הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ישראל.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ