אַרְלוֹזוֹרוֹב,  ARLOZOROV,

חיים ארלוזורוב, 1933-1989

מדינאי ציוני מראשי תנועת העבודה בא"י, מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. נרצח  בב- 1933 שפת הים של תל אביב . 

נמצא בשכון פועלים א` 

מקור השם: אישים ודמויות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020