בשנת 1944 אושרה החוקה של המועצה המקומית מגדיאל. שני חידושים היו בחוקה ששימשו אח"כ דוגמה גם לחוקות אחרות: הראשון הייתה הקביעה ששטח שיפוטה של המועצה הוא כל שטח המושבה, והשני הייתה ההצעה שבמקום חלוקה למועצה עירונית וכפרית - הוצעה וועדה חקלאית, שתבחר ע"י המועצה וחבריה החקלאיים יטפלו בכל העניינים החקלאיים. בהנהלת המועצה שותפו כל הזרמים במושבה. בשנת 1946 נערכו בחירות למועצה הראשונה כשהיישוב מונה כבר 700 תושבים. שמואל זקיף נבחר שוב כיו"ר ומר זמיר (בא כוחה של ההסתדרות) כסגנו.

(זקיף שמואל, גולה ומולדת, מגדיאל, 1954)