בשנת 1944 אושרה החוקה של המועצה המקומית מגדיאל. שני חידושים היו בחוקה ששימשו אח"כ דוגמה גם לחוקות אחרות:
הראשון היה, הקביעה ששטח שיפוטה של המועצה הוא כל שטח המושבה,
השני היה, ההצעה שבמקום חלוקה למועצה עירונית וכפרית - הוצעה וועדה חקלאית, שתבחר ע"י המועצה וחבריה החקלאיים יטפלו בכל העניינים החקלאיים.
בהנהלת המועצה שותפו כל הזרמים במושבה. בשנת 1946 נערכו בחירות למועצה הראשונה כשהיישוב מונה כבר 700 תושבים. שמואל זוכוביצקי-זקיף, נבחר שוב כיו"ר ומר צבי סלוביק-זמיר (בא כוחה של ההסתדרות) כסגנו.

(זקיף שמואל, גולה ומולדת, מגדיאל, 1954)