ועד שהיה מורכב מאותם אנשים שהיוו קודם לכן את הנהלת חבר החקלאים הלאומיים. תפקידו היה לשתף פעולה בכל הדברים המוניציפאליים המשותפים למושבות השרון כמו: מים כבישים וכו. הואיל וגם הרכב התושבים של המושבות היה דומה אפשר היה להנהיג סידורים פנימיים שווים כמו מיסים וכו`. נוסף לכל זה עסק וועד מושבות השרון גם בשמירה על העבודה העברית הכרה במוסדות הלאומיים ותמיכתם.