ט"ו בשבט תר"ץ 1930 הישיבה הראשונה שבה הוחלט להקים ועד למושבות שיפעל יחד ויהיה בעל כח מול השלטונות ושיעזור זה לזה.

ב 3.3.1930 הוחלט פה אחד שהשם יהיה "ועד מושבות השרון"

בישיבה שנערכה בט"ו בשבט סוכם כי "שוועדה מסדרת מבאי כח ועדי כפר סבא, מגדיאל ורעננה תעבד תקנון התאחדות מושבות השרון הדרומי..."

המושבות החברות בוועד הן: 

 • הדר, 1927
 • הרצליה, 1924
 • כפר מל"ל, 1922
 • כפר סבא, 1903
 • מגדיאל, 1924
 • עיר שלום, היא רמת השרון 1923 (כך מתאר פרוטוקול האספה הכללית השנייה של אגודת "עיר שלום" (י' בניסן ה'תרפ"ב-1922) את בחירת מיקומה של "עיר שלום", היא רמת השרון של ימינו.)
 • קריית שאול, 1922
 • רמתיים, 1925
 • רעננה, 1921

בישיבה בחודש מארס 16.3.1930 נבחר שמואל זוכוביצקי-זקיף ליושב הראש הראשון

הנושאים בהם שיתפו פעולה בוועד הם:

 • נושאי התיישבות
 • בטחון- נוטרים, נשק
 • בתי ספר
 • ענייני חינוך
 • מים
 • משקי פועלים
 • פרדסנות ואריזה
 • המלחמה במלריה
 • כבישים, כביש הצפון
 • שרות טלפונים
 • שרותי בריאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון

בתמונה - חברי ועד מושבות השרון, שמואל זקיף עומד שני משמאל