אָסַף הָרוֹפֵא,  ASAF  HA`ROFE,

בן ברכיהו, רופא יהודי מהמאה ה-6 לספירה, במזרח התיכון.

נמצא ברמתים, עם גבול גני עם
מקור השם: אישים ודמויות ביהדות

(ש.ק.)