אֱסִירֵי צִיּוֹן,  ASIREI  ZIYON, 

אסירי ציון הם היהודים שחיו במדינות שונות (ברית המועצות לשעבר ואחרות) ונכלאו בשל פעילותם למען עלייה לארץ ישראל,  או עזרה לאחרים לעלות לישראל. מקור המונח כנראה באמירתו של רבי יהודה הלוי- "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך"

נמצא במגדיאל

אתרים ברחוב- בית אריזה סקורחוד, כיום סופר מרקט ובית העלמין הישן של מגדיאל בו טמונים רבים ממייסדיה וותיקיה.
מקור השם: סימלי
 
אתרים ברחוב- בית ספר מזרחי (כיום שילה) הראשון של מגדיאל, בית האריזה ובית העלמין של מגדיאל. הסילו ואגרא
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020