אַנְשֵׁי הַכְּנֶסֶת הַגְּדוֹלָה,  ANSHEI  HA`KNESET  HA`GDOLA, 

ראשי חכמי ישראל בימי בית המקדש השני.

נמצא בנוה נאמן 

מקור השם: אישים ודמויות 

(ש.ק.)