אלִי כֹּהֵן,  ELI  COHEN, לזכרו של אלי כהן הי"ד, 1924 - 1965, יליד מצרים, מרגל למען ישראל בסוריה, נתפס והועלה לגרדום בדמשק. "האיש שלנו בדמשק"

נמצא בשכונת גיל עמל

מקור השם: אישים ודמויות בארץ
(ש.ק.)