אֱלּוּל,  ELUL,  

החודש האחרון-השנים עשר, בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והשישי במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו תאומים.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

 

מקור השם: חודשי השנה העברית

(ש.ק.)