אֱלּוּל,  ELLUL,  

החודש השנים עשר והאחרון, בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והשישי במניין המקראי המתחיל בניסן.     סימנו תאומים.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

מקור השם: חודשי השנה העברית