אֵילָת,  EILAT,

העיר הדרומית ביותר בישראל, לחופו של ים סוף. נקראה קודם "אום רָאשרָש"

נמצא בשכונת גיל עמל
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ
(ש.ק.)