אִייָּר, IYAR,  

החודש השמיני בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והשני במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו שור. 

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

מקור השם: חודשי השנה העברית