א. ד. גּוֹרְדוֹן  A.D.AGORDON, 

אהרון דוד גורדון, 1922-1856  , היה פעיל בתנועה הציונית ואף השתתף בקונגרס הציוני; חלוץ ופועל חקלאי, הוגה ומורה דרך  לחלוצים ולחלוצות בתקופת העלייה השנייה ןהשלישית, מנהיג לא מוכתר של מפלגת "הפועל הצעיר" בארץ ישראל, מייסד תורת המוסר , שבחייו וולאחר מותו כונתה על ידי בני דורו "דת העבודה", הטיף לשיבה אל הטבע ולעבודת האדמה.


נמצא  ברמתים בשכונת הפועלים א`

מקור השם: אישים ודמויות
(ש.ק.)